LACROIX

Nasze sprawozdanie z działalności za 2019 r. jest dostępne online!

W tym roku zaprzestaliśmy wydawania wersji papierowej: zdecydowaliśmy się zaprezentować sprawozdanie na specjalnej stronie internetowej:

dowiedzieć się

 

Dlaczego zdecydowaliśmy się na taki krok?
– Chcemy ograniczyć nasz wpływ na środowisko, zmniejszając zużycie papieru,
– Pragniemy dać każdemu pracownikowi Grupy możliwość łatwego zapoznania się ze sprawozdaniem w swoim języku,

W tym sprawozdaniu poznasz:
– Wizję Vincenta Bedouin w wywiadzie na temat wielkich projektów zrealizowanych w 2019 r. oraz ocenę minionego roku z perspektywy COMEX,
– Nasze ambicje, które znalazły wyraz w najważniejszych faktach 2019 r.: strategicznych przejęciach, Symbiose, sukcesach w zdobywaniu klientów, wewnętrznych wydarzeniach, itd.
– Talenty, które składają się na bogactwo naszej Grupy: z dziedziny operacyjnej, rozwijania biznesu, funkcji wsparcia, itd.
– Nasze wyniki!