LACROIX

Akcjonariat pracowniczy pozwala pracownikowi zostać „wspólnikiem” i w ten sposób pracować nie dla „jakiejś” firmy, ale dla „swojej” firmy. W tym duchu LACROIX Group uruchomiła program akcjonariatu, zaproponowany ponad 85% swojego personelu.

Spotkanie z Sylvie de Pange, Szefową Działu akcjonariatu pracowniczego w CIC Epargne Salariale, która towarzyszyła LACROIX Group w tej przygodzie.

„Gdy spotkaliśmy się z zespołami LACROIX Group, aby rozpocząć projekt akcjonariatu pracowniczego, od razu zrozumieliśmy żądane cele: to prawda, że owoce akcjonariatu pracowniczego są liczne i zależą od przyjętej przez firmę filozofii. Oczywiście cel finansowy jest znany, ale w tym przypadku nie był to cel LACROIX Group, której ambicje dotyczyły przede wszystkim kwestii społecznych.

Akcjonariat pracowniczy pozwala w rzeczywistości na większe zaangażowanie pracowników przedsiębiorstwa: lubię mówić, że jest to produkt „korzystny dla wszystkich”! Pracownicy mają szczególne korzyści finansowe, a we Francji korzystają oni z ulg podatkowych i socjalnych w ramach pracowniczego funduszu oszczędnościowego. Jeżeli chodzi o samą firmę, to w tym przypadku LACROIX Group zdobywa zaufanie i zaangażowanie swoich zespołów, które są teraz gwarantami rozwoju firmy na nowym poziomie.

Obecnie wyzwaniem jest wprowadzenie tego w życie: nie chodzi nam o rozgłos! Akcjonariat pracowniczy zawsze rodzi wspaniałe historie w przedsiębiorstwach. Mam nadzieję, że historia LACROIX Group i jej zespołów dopiero się zaczęła! ”

Liczby

Stopa zwrotu z programu akcjonariatu pracowniczego przekroczyła oczekiwania Grupy: co najmniej 66% uprawnionych pracowników we Francji zapisało się do tego pierwszego programu. Na arenie międzynarodowej 37% uprawnionych pracowników również zadeklarowało swój udział, udowadniając w ten sposób zaufanie i przywiązanie zespołów do Grupy.
Tworząc w ten sposób prawdziwą spójność w zespołach, LACROIX Group wykorzystuje ducha przedsiębiorczości, aby wyjść poza swoje granice i uwolnić energię swoich pracowników, teraz udziałowców przedsiębiorstwa.

LACROIX-Group-Orange-experimentation-benefices-5G-vincent-bedouin

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z tak dużego sukcesu naszego pierwszego programu akcjonariatu pracowniczego. Tą inicjatywą chcieliśmy jeszcze mocniej zaangażować naszych pracowników w nasz rozwój. Ich mobilizacja jest wyrazem silnego zaufania do strategii przedsiębiorstwa i niezwykle pozytywnym przesłaniem.”

Vincent Bedouin
Prezes i dyrektor generalny LACROIX Group