LACROIX

W najbardziej dynamicznych przedsiębiorstwach dział Zasobów ludzkich rozwija się, stając się strategicznym filarem tworzenia wartości. Wyzwanie nie jest łatwe: chodzi o utworzenie najlepszego kolektywu do realizacji celów przy jednoczesnym spełnianiu aspiracji pracowników, którzy przechodzą poważne przemiany.

W tym kontekście moją rolą jako Wiceprezesa ds. Zasobów ludzkich jest udział w strategicznych decyzjach i wspieranie transformacji. Ostatnie pięć lat w LACROIX Group były dla mnie okresem testowania i wdrażania tych zmian. Grupa na nowo odkryła siebie wewnętrznie i otworzyła się na swój ekosystem, znacząco zmieniając relacje w pracy i współpracy.

Każda transformacja, czy to cyfrowa, organizacyjna, czy kierownicza, ma wpływ na ludzi. Rolą menedżerów i zespołów HR jest zapewnienie zrozumienia przeprowadzanych transformacji i zaangażowania zespołu, a także wykazanie pracownikom znaczenia, jakie każdy z nich nadaje swojej pracy. LACROIX Group doskonale rozumie znaczenie zasobów ludzkich i w swoich decyzjach opiera się na sile kapitału ludzkiego i jego pozytywnym wpływie na wszystkie działania oraz tworzy prawdziwą kulturę przedsiębiorczości.

Moim zdaniem najbardziej znamiennym przykładem jest utworzenie akcjonariatu pracowniczego: proces ten zakończył się sukcesem zarówno we Francji, jak i poza jej granicami. To dowód na przywiązanie i zaufanie pracowników do Grupy. To także uznanie wagi roli, jaką odgrywa każdy z pracowników na wszystkich poziomach organizacji.

Aby promować rozpowszechnianie tej kultury kierowniczej oraz wspierać podnoszenie kompetencji naszych menedżerów, stworzyliśmy dedykowane szkolenia zakończone uzyskaniem certyfikatu. Zależało nam na wzmocnieniu kultury kierowniczej LACROIX Group, przesiąkniętej wartościami przedsiębiorstwa: duchem zespołowym, zaangażowaniem, szacunkiem, otwartością i kulturą odwagi. Te wartości stanowią siłę zespołów Grupy i musimy je nieustannie pielęgnować.

Gdybyśmy mieli podjąć jedno wyzwanie z ostatnich pięciu lat, powiedziałbym, że możemy zrobić jeszcze więcej, aby uwolnić energię, zwiększyć odpowiedzialność i zachęcić naszych pracowników do podejmowania inicjatyw. To wyzwanie zapewnia głębokie przeobrażenia Grupy. Idziemy w dobrym kierunku, utrzymujmy kurs w trakcie realizacji planu na 2025 rok!