LACROIX

Nasze kierownictwo jest spragnione nauki! Wymiana doświadczeń trzech pracowników na temat zarządzania LACROIX Group i szkoleń Corporate MBA, VISA Manager i Certificate.  Dzielenie się najlepszymi praktykami, poszerzanie sieci wewnętrznej i rozwój zarówno osobisty, jak i zawodowy: szereg możliwości oferowanych przez ten program, sprzyjających zbiorowej efektywności i zwiększeniu doświadczenia pracowników.

Andrzej Mrozik, General Manager LACROIX Electronics w Kwidzynie

W styczniu ubiegłego roku wraz z 11 innymi kierownikami z Grupy otrzymałem dyplom LACROIX Corporate MBA, wydany przez Audencia. Dołączyłem do LACROIX Electronics w 2017 roku jako Dyrektor Generalny w Kwidzynie, w Polsce. Niedawno dołączyłem do Grupy i potrzebowałem uzyskać ogólne pojęcie o jej działalności, w szczególności LACROIX City i LACROIX Environment. Posiadam dyplom z inżynierii mechanicznej, w 2002 roku odbyłem pierwsze szkolenie MBA w zakresie handlu międzynarodowego w Stanach Zjednoczonych. Ale świat biznesu szybko się zmienia, a przykłady analizowane kilka lat temu są już nieaktualne!

LACROIX Corporate MBA umożliwił mi udział w zaktualizowanym szkoleniu, które pozwoliło mi poszerzyć zakres mojej wiedzy dzięki analizie najnowszych przypadków, jednocześnie zapewniając bardziej nowoczesną wizję zarządzania.

Rozmowy z członkami grupy, pełniącymi 3 różne funkcje, pomogły mi zarówno rozwinąć moją sieć jak i uzyskać lepszy obraz działalności Grupy. W ramach pracy zespołowej nasza grupa skupiła się na trzech bardzo konkretnych kwestiach i wyzwaniach stojących przed Grupą LACROIX: jak stać się „Great Place to Work”; jak pomyślnie przeprowadzić internacjonalizację; jak tworzyć synergie w obrębie jednostki biznesowej. Moja grupa przystąpiła do pracy nad pierwszym tematem, który ma dla mnie szczególny wydźwięk: dobre samopoczucie w pracy, jakość relacji międzyludzkich i poczucie przynależności są dla mnie podstawowymi kwestiami. Jest to szczególnie ważne w przypadku takiej jednostki, jak ta w Kwidzynie, która zatrudnia blisko 2000 pracowników! Wreszcie przykłady, jakie otrzymaliśmy od profesjonalnych ekspertów w dziedzinie przywództwa i coachingu, są dla mnie bardzo przydatne w mojej codziennej pracy, polegającej na zarządzaniu polskimi zespołami.

Virginie Ham, dyrektor ścieżki klienta w LACROIX City

Po dwóch latach jako kierownik sprzedaży, kilka tygodni temu dołączyłam do zespołu dedykowanego ścieżce klienta. Przed zmianą stanowiska słyszałam o szkoleniu VISA Manager i oczywiście aplikowałam o udział w nim. Przede wszystkim chciałam spotkać się z pracownikami Grupy, z którymi na co dzień nie miałam lub miałam niewielką okazję do rozmowy.

To dla mnie ważne, aby móc dzielić się moimi problemami związanymi ze stanowiskiem kierownika; szybko zdajemy sobie sprawę, że borykamy się z takimi samymi!

Szkolenie, organizowane we współpracy z Audencia, trwało około 6 miesięcy, 2 dni w miesiącu, w 12-osobowej grupie. Poza doskonałością samego szkolenia, prowadzonego przez bardzo kompetentnych wykładowców, mogłam poszerzyć zakres swojego działania jako kierownik: prowadzone kursy nie dotyczą tylko klasycznego know-how, zwykle przekazywanego menedżerom, jak na przykład prowadzenie spotkania. Zostaliśmy przeszkoleni we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa: marketing, innowacje, finanse … Kierownik musi mieć odpowiednią wiedzę na wszystkie tematy.

Fakt, że Grupa idzie w stronę bardziej nowoczesnego, partycypacyjnego zarządzania wróży dobrze przyszłości: widzę rzeczywistą synergię między profesjami i bezpośrednim wsparciem dla menedżerów, którzy nabierają pewności siebie.

Fabrice Redouté, Kierownik zespołu eksportu Ścieżki Klienta w LACROIX Environment

Dołączyłem do LACROIX Sofrel 12 lat temu jako stażysta, a dziś jestem Kierownikiem zespołu eksportu ścieżki klienta. Mój zakres obowiązków bardzo się zmienił od tamtego czasu! Pierwotnie działałem tylko na rynku francuskim jako attaché techniczno-handlowy, od 2016 roku działałem już na rynkach międzynarodowych, a w czerwcu zeszłego roku objąłem moje obecne stanowisko.

Aby wspomóc swój rozwój, zdecydowałem się na szkolenie Certificate, organizowane przez IPPEI, aby uzyskać narzędzia niezbędne do codziennego zarządzania zespołem. 14-dniowe szkolenie, trwające jeden – dwa dni w miesiącu, pozwoliło nam poznać teoretyczne pojęcia (zasoby ludzkie, zarządzanie, finanse itd.) z ich wykorzystaniem w praktyce i komunikacją między pracownikami. Było nas 13, każdy o innym profilu, poziomie doświadczenia i na różnych stanowiskach, co było ekscytujące. Regularne spotkania pomagały stworzyć prawdziwego ducha grupy. Dowiedziałem się również więcej o innych działaniach LACROIX Group, ponieważ szkolenia prowadzone były na przemian w siedzibach LACROIX Environment, LACROIX City i LACROIX Electronics.

Dzięki szkoleniu poznałem stanowisko kierownika jeszcze przed jego objęciem i zdobyłem wiedzę, która pomaga mi dzisiaj stawić czoła różnym wyzwaniom.

Ponadto jedność, jaką udało nam się utworzyć, pozwoliła nam przełamać bariery i ułatwić codzienną komunikację między jednostkami biznesowymi.