LACROIX

Od kilku lat świat pracy przechodzi poważne zmiany. Cyfryzacja i rozwój pracy zdalnej, zintensyfikowane w obecnym kontekście, to niektóre z przykładów, ale można też wspomnieć o automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych czy demokratyzacji niektórych narzędzi rozwoju.

Aby zapewnić jak najlepsze wsparcie dla każdego pracownika w procesie przeobrażenia zawodowego i zachować jedność w obrębie Grupy, potrzebna jest silna tożsamość. W ciągu pięciu lat LACROIX Group stworzyła własną kulturę. Jest to kultura przedsiębiorczości, oparta na współpracy, dążąca do rozwijania kreatywności każdego pracownika. Przejawia się to w szczególności w utworzeniu dwóch społeczności zawodowych, LACROIX TECH, która gromadzi talenty w dziedzinie marketingu oraz badań i rozwoju, a także LACROIX FAB, dedykowana wyzwaniom przemysłu jutra. Kultura kierownicza ma również duże znaczenie: programy szkoleniowe otwarte dla menedżerów, mające na celu przejście do modelu Servant-Leadership (przywództwo służebne – kierownicy służący swoim zespołom).

Chociaż wiele przemian już się rozpoczęło, nadchodzące lata z pewnością będą czasem nowych zmian. W niepewnym i ciągle zmieniającym się środowisku rola zasobów ludzkich będzie tym bardziej strategiczna. W rzeczywistości wiele zalet technologii cyfrowej – większa elastyczność, szybkość – może również stwarzać zagrożenie: wiele narzędzi i obszarów roboczych może powodować rozproszenie lub utratę więzi. Dlatego tak ważne jest utrzymanie silnej jedności w Grupie, zachęcanie do komunikacji i zaangażowania każdego pracownika w budowanie swojej przyszłości: taka jest misja zasobów ludzkich LACROIX Group na następne lata.