LACROIX

Kiedy dołączyłem do LACROIX Group jako dyrektor ds. strategicznych innowacji w grudniu 2014 roku, przedsiębiorstwo znajdowało się w dobrym stadium opanowania swojej biegłości. Ten poziom umiejętności stanowił jednocześnie zaletę i piętę Achillesa. Grupa, trochę zamknięta w sobie, projektowała produkty bardzo solidne, ale nie pozwalało to wprowadzać odpowiedniej liczby nowości. Innowacyjność wymaga otwarcia się, podjęcia ryzyka i wyjścia z pewnego ograniczenia sektorowego.

W 2016 roku, LACROIX Group posiadała następujące mocne strony: markę o wyraźnym wizerunku oraz znajomość swoich sektorów historycznych. Natomiast, różnice kulturowe oraz DNA między działalnością i pracownikami, jak również brak otwartości na zewnątrz i świadomości możliwości, jaką daje konwergencja między różnymi działalnościami Grupy, wydawały się działać jak hamulec innowacyjności, a jednocześnie stanowiły wspaniały potencjał.

Tak więc należało uwolnić energię, otworzyć zespoły na nowe zagadnienia, a jednocześnie wysłuchać własnych zainteresowań. Pomogliśmy im określić nowe, wspólne zagadnienia, odchodząc od ścisłych ram zawodowych każdego z nich. Należało zachęcić zespoły do pomyślenia o wartości dodanej innowacji, a przede wszystkim umożliwić im znalezienie czasu i miejsca na aktywne działania.

Tak narodził się LACROIX TECH, społeczność wspierająca innowacje, zachęcająca do otwartości i dzielenia się doświadczeniami na łonie Grupy. W gruncie rzeczy zespoły zastanawiały się nad stworzeniem LACROIX Lab, które będzie prawdziwym katalizatorem. Umożliwia on swoim członkom przekazywanie specjalistycznej wiedzy lub zdolności do identyfikowania potencjalnych obszarów innowacji. Tematy takie jak nowe technologie, nowe metodologie i nowe przypadki użycia są regularnie omawiane w tej społeczności. Tam też rozpoczęto projekty poszukiwawcze.

Strategia ta przeniosła się na poziom naszych ekspertów przemysłowych, przyczyniając się do zbudowania społeczności wymieniającej się dobrymi praktykami: LACROIX FAB.

W Grupie LACROIX jesteśmy przekonani, że innowacja opiera się na konwergencji, zanim przybierze formę przełomu. Każdy jest aktywnym działaczem na rzecz innowacji: jest to stan umysłu, napędzany i kultywowany w czasie.

Oczywiście transformacja poprzez innowacje jest możliwa tylko przy aktywnej współpracy z innymi podmiotami zewnętrznymi (firmami, start-upami, podmiotami publicznymi, klastrami, badaniami …).

4 lata później, miałem nieomal wrażenie, że już nie jestem w tej samej Grupie. Wszędzie, w każdej naszej działalności, realizujemy wspaniałe i innowacyjne projekty, wewnętrzne i zewnętrzne, które nie przyszłyby nam nawet do głowy kilka lat wcześniej. Współpracujemy z naszymi klientami oraz całym ekosystem na rzecz tworzenia obiecującej przyszłości. Również zewnętrzny wizerunek Grupy uległ dużej przemianie, co otworzyło przed nami nowe możliwości!
Wkrótce ogłosimy nowe funkcje, które jeszcze bardziej ukażą to znaczenie. Bądźcie czujni!