LACROIX

Innovation

Innowacyjność ma sens tylko wtedy, gdy jest wspólnym dziełem: to przede wszystkim historia pełnych pasji i odwagi kobiet i mężczyzn, według których technologia powinna służyć przede wszystkim społeczeństwu. Poznaj najpiękniejsze historie o innowacyjności na przestrzeni ostatnich czterech lat: