LACROIX

Wartości grupy LACROIX Group przechodzą transformację, w której punktem centralnym projektów staje się człowiek!

Komunikat Vincenta Bedouina na temat kapitału ludzkiego w grupie LACROIX, 1 października 2018 r.

Témoignage

Vincent Bedouin

 • Jakie jest miejsce człowieka w przemyśle jutra?

  admin-ajax
  Vincent :

  Wartości ludzkie w obrębie organizacji firmowych bez wątpienia nie miały nigdy wcześniej takiego znaczenia jak dziś.

   

  Inspirowane rozwojem nowych technologii i cyfryzacji zawody ewoluują, pojawiają się nowe, inne zanikają.

   

  Stajemy przed szansą uatrakcyjnienia i wniesienia wartości dodanej w treść pracy każdego. Niemniej jednak zachodzi konieczność zainwestowania w tę transformację i wsparcia jej, tak aby nie przegapić rysującej się szansy.

   

  Przedsiębiorstwami, które odniosą największy sukces w trakcie transformacji, będą te, które będą potrafiły zmienić model swojej działalności, umieszczając czynnik ludzki w centrum swych projektów oraz te, którym uda się zmobilizować swoich pracowników w ramach doświadczanej ewolucji. Ponieważ czynnikiem, który najbardziej wpływa obecnie na szybkość rozwoju firm, jest zbiorowa zdolność do wdrażania i wykorzystywania nowych technologii.

 • Jakie znaczenie ma to w odniesieniu to Grupy LACROIX?

  admin-ajax
  Vincent :

  Transformacja Grupy opiera się na woli jednoczenia zespołu wokół wspólnej misji pod hasłem „Technologie łączności na rzecz inteligentniejszego świata”, która nadaje sens konieczności przełamywania barier kulturalnych w trzech fundamentalnych i uzupełniających się sferach:

   

  • nasza kultura innowacji,
  • nasza kultura cyfrowa,
  • nasza zdolność do współpracy i wyzwalania energii.

   

  Grupa LACROIX przekształca się i znosi podziały, otwiera się na innych, przyjmuje nowe technologie i nowe narzędzia, stopniowo zmieniając swoje sposoby działania…

   

  Dokładamy wszelkich starań, aby każdy mógł odnaleźć swoje miejsce i aktywnie przyczyniać się do realizacji programu przekształceń. Znaczenie wsparcia i edukacji umożliwiających wyniesienie korzyści z nowych technologii oraz ewolucji zawodów jest ogromne.

   

  Wielkie oczekiwania żywione są również wobec rozwoju praktyk zarządzania.

   

  Musimy odnaleźć równowagę pomiędzy ugruntowaną zdolnością do przyciągania nowych talentów a pierwszeństwem wsparcia dla pracujących już ekip, aby umożliwić im progres i realizowanie ich potencjału.

   

  Aby osiągnąć nasze cele, powinniśmy skonsolidować nasze zespoły HR oraz naszą kulturę zarządzania, by służyły pomocą w rozwoju naszym pracownikom.

 • Jakie wytyczne należy nakreślić przed zespołami w ramach transformacji?

  admin-ajax
  Vincent :

  Skala i szybkość przekształceń mogą budzić obawy. Najlepszym sposobem skutecznego ich rozwiania będzie zbiorowy wysiłek i umożliwienie poszczególnym uczestnikom wniesienia własnego wkładu we wspaniałą sprawę, jaką jest nasza transformacja.

   

  Aby to ułatwić, uważam, że istotne jest budowanie wspólnej kultury na poziomie Grupy: taka jest rola programu AMBITION 2020 oraz zbioru podstawowych wartości, które będziemy umacniać.

   

  W swoich 6 aspektach program AMBITION 2020 wyznacza kurs. Dzięki lokalnemu wdrożeniu we wszystkich zakładach Grupy koordynuje on partycypację zespołów oraz adaptację priorytetów zależnie od potrzeb poszczególnych typów działalności i miejscowej sytuacji. Każdy ma do odegrania swoją rolę w ramach AMBITION 2020.

   

  Wartości Grupy powinny służyć jako punkt odniesienia, który łączy poszczególne zespoły wewnątrz firmy. Są one elementem wspólnego standardu kierującego naszymi zachowaniami, działaniami i podejmowaniem decyzji. To standard, który życzymy sobie realizować na co dzień.

 • A jakie, tak właściwie, są wartości Grupy LACROIX?

  admin-ajax
  Vincent :

  Grupa i jej otoczenie ewoluują, a wiodące nas wartości powinny pozostawać dynamicznie spójne z naszą historią i przyszłością.

  W obrębie COMEX utrzymujemy pięć zasadniczych wartości, które umożliwiają realizację wspólnych ambicji Grupy. Są nimi: odwaga, otwartość, duch zespołu, zaangażowanie i szacunek.

   

  Wartości te mają charakter uniwersalny i klasyczny, w związku z czym jest łatwiej je wcielać w życie. Kluczowe znaczenie będzie miało przede wszystkim ich codzienne przestrzeganie, które ułatwi odnoszenie się do zachowań modelowych.

   

  W ramach dedykowanych zespołów roboczych pragniemy, aby kierownicy w Grupie przyswoili sobie wymienione wartości i stawiali sobie wyzwania w podejmowanych działaniach, zmieniając nawyki (*). Łącznie przyczyniają się do zdefiniowania wspólnego standardu zarządzania, który pozwoli wszystkim ucieleśniać wartości wyznawane przez Grupę, odpowiadając na potrzeby ewolucji praktyk menedżerskich.

 • W jaki sposób są mierzone oczekiwania 4000 pracowników Grupy?

  admin-ajax
  Vincent :

  Będąc świadomym wyzwań związanych z ludźmi w kontekście transformacji Grupy LACROIX, w pierwszej kolejności pragnąłem zapoznać się z zapatrywaniami zespołów poprzez wewnętrzne badanie satysfakcji.

   

  Na początku 2018 roku przeprowadziliśmy drugą już ankietę „LACROIX & You”, przy 84% frekwencji w skali Grupy. Jej wyniki są cenne – wyznaczają kierunek dla naszych działań i wspierają nasz rozwój.

   

  Zauważam m.in. elementy, na których Grupa może się opierać, takie jak pasja do swojej profesji i dobrze wykonywanej pracy, poczucie przydatności pracy, które nadaje jej sens, zaufanie do kierowników, wzajemna pomoc w zespole czy też uwzględnianie niezbędnej ewolucji zawodów w celu przygotowania się na przyszłe wyzwania.

   

  Uznanie i równe traktowanie również stanowią priorytetowe kwestie, do których należy się odnieść.

   

  Ankieta informuje nas ponadto o silnie artykułowanych oczekiwaniach dotyczących rozwoju i kształcenia zawodowego, jak również ewolucji praktyk zarządzania zakładającej docelowo oddanie większej inicjatywy jednostkom i wyzwolenie ich potencjału.

   

  Wnioski z badania, udostępnione zespołom, zostaną rozszerzone i włączone do sekcji Kapitał ludzki w ramach naszego programu AMBITION 2020.

   

  Mam świadomość, że pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, jednak odczuwam wielką dumę z dotychczasowych postępów Grupy w transformacji i jestem pod wrażeniem potencjału wykazywanego przez nasz kolektyw.

   

  Nasz kurs jest jasny, a jego realizacja precyzuje się na wszystkich poziomach. Proszę mi wierzyć, nie wykorzystaliśmy jeszcze w pełni wszystkich naszych możliwości: jesteśmy tylko ludźmi, jednak wspólnie jesteśmy w stanie dokonywać rzeczy nadzwyczajnych!