LACROIX

3300 to liczba uczestników ostatniej edycji badania satysfakcji LACROIX & YOU. Ze wskaźnikiem uczestnictwa na poziomie 84% najnowsze badanie wykazało, że każdy pracownik jest zaangażowany w realizację swoich projektów, ale także pozwoliło zmierzyć zaangażowanie zespołów i ich wsparcie dla projektów Grupy.

O ile badania satysfakcji LACROIX & YOU są ważne dla naszej logiki kwestionowania i ciągłego doskonalenia, to chodzi teraz o zmierzenie postępów przedsiębiorstwa po uwzględnieniu opinii pracowników, mobilizując zespoły do tworzenia wyników i powiązanego z nimi planu działania.

We are a team because we respect, trust and care

Jesteśmy przekonani, że nasze wartości są zwierciadłem wzorowych zachowań w firmie: wierzymy, że jej długoterminowy rozwój jest możliwy tylko przy współdziałaniu ze zdrowym ekosystemem. W tym sensie uwzględnianie opinii naszych zespołów jest przede wszystkim źródłem inspiracji, innowacyjności i kreatywności, które mogą dać początek obiecującym i pozytywnym działaniom na przyszłość!