LACROIX

Żywotny charakter digitalizacji, już zakorzeniony w umysłach pracowników, jest tym bardziej uzasadniony w kontekście aktualnego kryzysu sanitarnego. Aby przyczyniać się do tworzenia, ułatwiania i zachowania więzi między pracownikami, cyfryzacja nie powinna działać na niekorzyść ludzkiego aspektu. Podejście sieci „Digifriends” wprowadzone przez LACROIX Group odpowiada na to wyzwanie: wdrożenie cyfrowej transformacji u każdego z pracowników, aby każdy mógł czerpać z niej korzyści, jednocześnie zachowując więzi w ramach Grupy.

Wspomaganie cyfrowej transformacji

Społeczność naszych Digifriends skupia ponad 80 pracowników, którzy działają jako punkty odniesienia w różnych cyfrowych tematach. Ci ochotnicy przejmują rolę wspomagającą ich odpowiednie zespoły, aby promować i ułatwiać korzystanie z nowych cyfrowych narzędzi.

Digitalizacja, poza prostymi narzędziami, reprezentuje jeden z filarów strategii LACROIX Group:

laure le saux

„Pomysł stworzenia wspólnoty Digifriends pojawił się w ramach planu strategicznego Ambition 2020, który stawiał cyfryzację na jednym z pierwszych miejsc. Wyzwaniem było zaangażowanie każdego pracownika, aby mógł znaleźć swoje miejsce i korzystać z zalet, jakie oferuje digitalizacja, w kwestii nowych kompetencji, zwinności i reaktywności wewnątrz firmy oraz w stosunku do naszych klientów.”

Laure Le Saux
konsultantka Działu IT w LACROIX Group

Nieformalny i dostępny dla wszystkich sposób szkolenia

Sieć Digifriends rozpoczęła działalność od webinariów opartych na praktycznych przykładach i stopniowo podlegała dalszej organizacji: „Regularnie wymieniamy się wśród Digifriends informacjami na poszczególne tematy. W każdym kwartale organizowane są „Office Cafés”, które pozwalają nam wymieniać się informacjami i dokonywać postępów co do nowych idei, dyskutować o potencjalnych problemach i poszukiwać i znajdować ich rozwiązania. Następnie oddajemy do dyspozycji pracowników liczne materiały informacyjne i dydaktyczne dostępne dla wszystkich: plakaty, wideo, przewodniki, instrukcje, itp. Organizowane są także warsztaty na poziomie lokalnym, poświęcone różnym tematom, takim jak poprawa wydajności w trakcie spotkań, optymalizacja wymiany informacji wewnątrz firmy czy to, jak lepiej zarządzać pracą zdalną. ”, precyzuje Laure Le Saux, która kieruje projektem Digifriends od chwili jego wdrożenia.

Wspólnota „cyfrowych punktów odniesienia” w ramach zespołów pracowników pozwala dodać ludzkiego aspektu procesowi pracy i stworzyć więź: to nieformalne podejście pozwala każdemu szkolić się według własnych potrzeb. „Zasięganie pomocy Digifriends stało się dla wielu spośród nas odruchem. Doskonale ich rozpoznajemy – oprócz naklejki nalepionej na ich komputery – i wiemy, że możemy na nich polegać w każdej kwestii.”, wskazuje Andy Rabarijaona, Asystentka handlowa na region Północ w centrum Sygnalizacji LACROIX City.

Digitalizacja w służbie współpracy

Stworzenie tej wspólnoty ambasadorów cyfryzacji pozwoliło przyspieszyć proces digitalizacji Grupy, upraszczając nowych metod współpracy:

Sonia_CONTRERAS

„Jedną z osi, którą chcieliśmy rozwinąć, było korzystanie z Microsoft Teams w ramach Grupy. Krok po kroku, korzystanie z tego narzędzia stało się naszą codziennością i okazało się wspaniałe, zwłaszcza w trakcie lockdownu.”

Sonia Contreras
Kierownik ds. przedsprzedaży i marketingu, Digifriend, LACROIX Environment - Madrid

Inicjatywa pozwaoliła także wdrożyć w organizacji niektórych zespołów Sztuczną Inteligencję:

Andy_RABARIJAONA

„W końcu 2019 r. wdrożyliśmy, z pomocą Digifriends, Chatbota dla administracji sprzedaży, który, dzięki cotygodniowemu dostarczaniu danych, krok po kroku uczy się i zapewnia nam wszystkie odpowiedzi na pytania związane ze sprzedażą, marketingiem i produkcją.”

Andy Rabarijaona
Asystentka handlowa na region Północ, centrum Sygnalizacji LACROIX City