LACROIX

Pięć ostatnich lat było synonimem transformacji. Pozwoliły one zbudować solidny fundament na przyszłość: digitalizacja stała się rzeczywistością Grupy, za pośrednictwem narzędzi, metod pracy, współpracy z partnerami. Kryzys sanitarny posłużył jej jako katalizator, dzięki któremu na stałe wpisała się w codzienne życie pracowników.

O ile informacja zwrotna od pracowników świadczy o sukcesie transformacji, pozostają pewne wyzwania, a LACROIX Group pragnie iść jeszcze dalej w swoich zobowiązaniach. Ponieważ to, co cyfrowe, jest niematerialne, niektóre problemy wzrastają w ukryciu. Są jednak rzeczywiste: to przypadek zanieczyszczenia i nadmiaru informacji, które dotyczą także świata cyfrowego. Z przekonaniem, że poprawa przestrzeni pracy musi także obejmować tę sferę, LACROIX Group wprowadziła projekt „Coherence”. W duchu udoskonalania Digital Work Place Grupy, chodzi przede wszystkim o zastosowanie japońskiej metody 5S w swojej cyfrowej przestrzeni pracy: selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja i samodoskonalenie (po japońsku Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke). Ten koncept, początkowo stosowany do fizycznego środowiska pracy (biura, zakłady pracy) znajduje zastosowanie w walce z zanieczyszczeniem cyfrowym, nadmiarem informacji i nasyceniem serwerów. To krok, który LACROIX Group pragnie uczynić dla zoptymalizowania warunków pracy każdego pracownika i przyczynienia się do obniżenia zużycia energii. Projekt „Coherence” i digitalizacja w ogóle, zachowują strategiczne miejsce wśród celów LACROIX Group na przyszłość.