LACROIX

LACROIX Group wybrała Office 365, aby przyspieszyć cyfryzację w grupie, postrzegając to rozwiązanie nie jako zwykłe narzędzie, ale jako prawdziwie kompleksowe podejście. Jako firma, dużo mówimy o cyfrowej strategii. Istnieje ryzyko wyobrażenia sobie digitalizacji z zewnętrznego punktu widzenia, skupionego w szczególności na wpływie na doświadczenia klienta. Prawdą jest, że transformacja cyfrowa poświęcona temu aspektowi pozwala wdrożyć innowacyjne rozwiązania i bezpośrednio służy strategicznym celom LACROIX Group, takim jak IoT czy Fabryka Przyszłości. Jednakże podstawową kwestią jest także zmiana przyzwyczajeń pracowników, kluczowych ogniw dużych transformacji cyfrowych. To właśnie przyzwyczajenia, w połączeniu z nowymi narzędziami i procesami, mogą głęboko przekształcić przedsiębiorstwo.

Spojrzenie Carlo Purassanta, prezesa Microsoft France

„Firmy musiały zmierzyć się z wieloma wyzwaniami w kontekście ostatnich miesięcy, zarówno dla utrzymania aktywności, jak i dobrego samopoczucia swoich pracowników. Microsoft przeprowadził zresztą ostatnio duże badanie wśród 9000 kierowników i pracowników w Europie, którego głównym wnioskiem jest, że sukces pracy w zespole, w pełnym zmian środowisku, jak to, w którym aktualnie żyjemy, opiera się na czymś więcej, niż tylko opanowaniu narzędzi technologicznych.

Innowacja kwitnie, kiedy pracownicy mają poczucie przynależności i rozwijają się w środowisku zaufania, w którym czują się na tyle swobodnie, aby proponować swoje pomysły i dzielić się nimi.

Narzędzia przyczyniają się zatem do ewolucji kultury firmowej, ograniczając punkty blokady danych, czyniąc komunikację bardziej płynną i zapewniając bardziej klarowną wizję organizacji i wewnętrznych projektów, tak, aby każdy znalazł w nich miejsce i przyczyniał się do ich powodzenia. To jeden z kluczowych aspektów innowacyjnej kultury firmowej!”

Carlo Purassanta, prezesa Microsoft France