LACROIX

Témoignage

Thierry Brigodiot

 • Thierry Brigodiot
  Thierry :

  Podczas drugiej edycji ankiety LACROIX & You byłem bardzo poruszony ciepłym przyjęciem i dużą uwagą, która poświęcali kierownicy i dyrektorzy zakładów podczas sesji podsumowujących. W tym roku miałem prawdziwą okazję zaobserwować ogromną wymianę informacji i przemyśleń, świadczącą o wzroście zaufania do tej inicjatywy od jej pierwszej edycji.

   

  Uczestniczę w pomiarach nastrojów społecznych już od 12 lat i muszę stwierdzić, że rzadko się zdarza, by sesje podsumowujące były organizowane przy udziale większej liczby pracowników, tak jak ustaliła i zrealizowała to Grupa LACROIX w 2018 r. Tendencja i praktyki obserwowane w licznych przedsiębiorstwach skłaniają się raczej do wyznaczania wytycznych wyłącznie kierownictwu i menedżerom; w ten sposób traci się efekty owocnej wymiany zdań z osobami, które na co dzień realizują, wytwarzają produkty, komercjalizują, badają i wspierają projekt firmy… Stwierdzam, że wymiana opinii na temat wyników stanowi cenną okazję do przełamania barier myślenia silosowego między profesjami, strukturami, poziomami hierarchii… i związanych z nim presupozycji.

   

  Obok korzyści związanych z dzieleniem się doświadczeniami wkład poszczególnych osób w sformułowanie kierunków działania na podstawie ustalonej problematyki niewątpliwie wspaniale zdynamizował działalność zakładów Grupy.