LACROIX

Témoignage

Thomas Lesort
wiceprezesa wykonawczego Działu HR

 • LACROIXGroup_Thomas_Lesort_vice_president_executif_ressources_humaines
  Thomas :

  Realizacja programu transformacji dotyczy wszystkich i Grupa LACROIX wdraża swój plan strategiczny AMBITION 2020 z ambicją zaktywizowania wszystkich pracowników.

   

  W indywidualnym wymiarze każdy powinien sprostać wyzwaniu polegającemu na wzięciu odpowiedzialności za swoją rolę w ramach zespołu i wnieść swój wkład w projekt.

   

  Transformacja musi opierać się na kolektywie zjednoczonym wokół projektu, wyznającym wspólną kulturę, wartości i zasady działania.

   

  Plan strategiczny AMBITION 2020 dostarcza wizji, wyznacza kurs i odpowiada na pytanie: „Dokąd podążamy?”.
  Misja Grupy podsumowana hasłem „Technologie łączności na rzecz inteligentniejszego świata” definiuje naszą motywację: „Dlaczego podążamy w tym kierunku?”.
  Wartości Grupy określają to, „jak będziemy tam podążać razem?”.

   

  W ramach realizacji swych ambicji naturalnym krokiem dla Grupy LACROIX było zakwestionowanie własnych wartości i ich rozwijanie w spójności z projektem strategicznym i transformacją, jakiej oczekiwano w kulturze zarządzania.

   

  Wyróżniają nas wartości naszej Grupy, a ich codzienne stosowanie w praktyce to budowanie ducha i kultury, które wzmacniają poczucie przynależności i partycypacji w działaniach firmy.

   

  Urzeczywistnianie wartości Grupy LACROIX w warunkach lokalnych stanowi również potężną dźwignię transformacji kultury zarządzanie w firmie. Kierownictwo opierające się na wartościach przyczynia się do repozycjonowania czynnika ludzkiego w obrębie organizacji, łącząc wartości z praktycznymi regułami postępowania i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Kierownicy odnoszą się wtedy do standardu działania znanego wszystkim, aby animować swoje zespoły i wspierać ich proces decyzyjny.

   

  Ewolucja praktyk menedżerskich reprezentuje tym samym silne oczekiwanie uwidocznione w wewnętrznym badaniu satysfakcji LACROIX & You przeprowadzonej ponownie na początku roku. Poprzez wyznawane wartości kierownictwo będzie przyczyniać się do lepszego wysłuchiwania, dawania większej autonomii, promowania inicjatyw, wyrażania uznania i wprowadzania większej spójności do praktyk zarządzania…

   

  Szczerość podejmowanej inicjatywy stanowi warunek powodzenia projektu i przestrzegania wartości. Udział niespełna 100 kierowników z firmy w ramach dedykowanych grup roboczych podkreślił autentyczność i przydatność naszej inicjatywy.

   

  Możemy być dumni z wartości Grupy LACROIX i z entuzjazmem wcielać je w życie!