LACROIX

Innowacja idzie w parze z bardziej globalną transformacją całej firmy. A gdyby tak innowacja była katalizatorem zmierzającym do średniej firmy przyszłości? Przedsiębiorstwo jutra ma tendencję do stawania się otwartym ekosystemem: prawdziwym ulem połączonym ze światem zewnętrznym. Innowacja jest w tym kluczowym czynnikiem konkurencyjności.

Wczoraj, firma miała granice. LACROIX Group była szczególnie mało elastyczna. Dzisiaj, bez utraty swojego DNA, Grupa ewoluuje stając się prawdziwym otwartym ekosystemem, pełnym możliwości i wymiany poglądów. Synergie wewnętrzne oraz nawiązanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi stanowią źródło innowacji dla naszych działalności. Nasi klienci, nasi usługodawcy oraz nasi partnerzy, w naturalny sposób rozwijają się wokół nas. Nie zapominajmy też o użytkownikach końcowych, mieszkańcach: to oni inspirują nas do tworzenia produktów i rozwiązań jutra.

Innowacja powinna, przede wszystkim, przyczyniać się do uczciwego rozwoju naszego przedsiębiorstwa, jesteśmy co do tego całkowicie przekonani. Zrozumienie ogromnych wyzwań naszego świata, w połączeniu z dokładną znajomością naszych rynków, wyjątkową biegłością techniczną oraz z silnym duchem współpracy, pozwalają nam wykorzystać pożyteczne technologie na rzecz jednostek, jednocząc ich w nadziei i ambicjach. Średnia firma otwarta na świat jest już w drodze!

A jutro?

LACROIX Group będzie tworzyć w przyszłości nowe wspólne projekty, aby uczestniczyć w badaniach i rozwoju wielu innowacji (edge computing, machine learning…).
Stymuluje to naszą kreatywność i wzbogaca biegłość naszych zespołów, aby zaoferować nowe rozwiązania dla naszych klientów.
Jesteśmy gotowi stawić czoła wyzwaniom jutra, sposobności do tego będzie z pewnością wiele!

Skontaktuj się z nami