LACROIX

W kontekście masowej cyfryzacji często pojawiało się pytanie o rolę Działu IT w firmie. Obecność wiceprezesa wykonawczego ds. IT w ramach Komitetu Wykonawczego LACROIX Group stanowi bardzo jasny wyraz tego, że Grupa chce, aby ten temat był jednym z głównych w jej strategii wzrostu.

Digitalizacja nie może być już uważana za jedną z wielu działalności – towarzyszy globalnej restrukturyzacji funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pierwszym priorytetem cyfryzacji jest ewolucja wewnętrzna.

5 lat temu nie myślelibyśmy nawet o regularnym korzystaniu z rozwiązań, które dziś wydają nam się niezbędne. Dziś na co dzień współpracujemy ze sobą przy pomocy narzędzi wymiany informacji, niezależnie czy chodzi o chat, tele- czy wideokonferencje, streaming czy odtwarzanie zapisanych nagrań, we dwójkę lub w większym zespole. Wykorzystanie Yammer, naszej firmowej sieci społecznościowej, dobrze ilustruje tę zmianę. Zdecydowaliśmy się wdrażać ją w firmie bez specjalnego ukierunkowywania użytkowników – to przyniosło owoce i sieć jest coraz bardziej aktywna i coraz częściej wykorzystywana na co dzień.

Digitalizacja pozwala nam tworzyć nowe środowisko pracy, wpływające w większym stopniu na kulturę firmy i nasze codzienne procesy. To właśnie pośrednio tworzy przewagę konkurencyjną. LACROIX Group zyskuje dzięki temu na elastyczności, zwinności i reaktywności, dzięki głębokim i zintegrowanym cyfrowym przemianom, już wdrożonym lub w trakcie wdrażania przez wszystkie zespoły.

W pewien sposób digitalizacja odgrywa rolę łącznika w firmie i jej ekosystemie, na podobieństwo drzewa, wzrastającego od najgłębszych korzeni aż po końce wszystkich gałęzi. Żywi się wymianą informacji na wszystkich poziomach, wspomagających strategię.

Nasze wysiłki są zauważane wewnątrz firmy, o czym świadczy codzienne towarzyszenie w sieci naszych „Digifriends”, pracowników-ochotników i doświadczonych użytkowników, wspierających ten projekt. Te wysiłki łączą się z działaniami partnerów naszego ekosystemu, na przykład fundamentalnego dla nas Microsoftu – wybraliśmy Office 365 jako centralny punkt naszych wewnętrznych rozwiązań i narzędzi.

Dla wdrożenia tych nowych narzędzi, których rdzeń techniczny jest zdecydowanie odmienny, niż wcześniej stosowana infrastruktura, zespoły IT uległy przeobrażeniu. Pojawiły się nowe kompetencje i funkcje, wiele osób zmieniło swój przydział ról a około dziesięciu nowych pracowników dołączyło do naszego zespołu na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Wydatki na systemy informatyczne także uległy zmianie: nasze cykliczne wydatki wzrosły o 60% w ciągu ostatnich 5 lat, wraz ze wzrostem całej firmy.

Globalnie, to także podwojenie naszych bezpośrednich inwestycji w IT od 2015 r., do których należy dodać wysiłek naszych zespołów we wszystkich branżach naszej firmy, które bezpośrednio zainwestowały w dane projekty.

Ten wysiłek jest wspólny i trwa dla maksymalizacji korzyści, które przynosi nam cyfryzacja.