LACROIX

„Innowacja to nie deklaracja. Dyrektor nie może po prostu oświadczyć „Ta firma będzie od teraz innowacyjna” i myśleć, że to coś rzeczywiście zmieni. To nie może być narzucone z góry. Raczej powinno być owocem pracy całego przedsiębiorstwa, z dbałością o każdy komponent i każdy proces. ” Vincent Bedouin w książce „Transformations – Entreprises et changement, les secrets des dirigeants” (Transformacje – Przedsiębiorstwa i zmiany, sekrety dyrektorów) autorstwa Helmut’a Reisinger’a, CEO Business Orange Service.
Dzięki poglądom i doświadczeniu trzech współpracowników, możemy odkryć podstawowe czynniki, które przyspieszą innowacje w Twojej firmie.

Uwolnij odwagę pracowników!

LACROIX-Group-innovation-lab-tech-R&D-jean-michel-meric

„Pierwszy, najważniejszy postulat: musisz umieć przegrywać. W firmie zatrudniającej 4000 pracowników, w której procesy stanowią również o sile Grupy, staje się on początkiem zmiany mentalności. Jednocześnie, należy pozwolić pracownikom na eksplorowanie, podejmowanie ryzyka i zakwestionowania tego co zostało stworzone, nawet całkowicie. Chodzi tutaj o zmianę kultury przedsiębiorstwa, która jest konieczna, aby wyzwolić odwagę pracowników. Każdy powinien móc sobie powiedzieć, że niemożliwe jest możliwe, a błąd to tylko motywująca metoda uczenia się. Po 30 latach spędzonych w LACROIX Group, miałem możliwość doświadczenia transformacji trwającej kilka lat. Nie dotyczyło to tylko innowacji technologicznych, ale również naszego sposobu pracy, poprzez dzielenie się doświadczeniami i liczne rozmowy.”

Jean-Michel Méric
Dyrektor działu badawczo-rozwojowego, LACROIX Sofrel

Budowanie więzi wewnątrz… i poszukiwanie relacji na zewnątrz

LA7790~1

„Jednym z celów LACROIX Lab, utworzonego w 2016 roku jest poszerzenie perspektyw tego co da się zrobić wśród pracowników. Jest to najważniejszy punkt początkowy, pozwalający przyspieszyć innowacje. Wraz z 40 pracownikami, którzy uczestniczyli w tworzeniu Lab, rozpoczęliśmy misję katalizatorów. Ich zadanie polega na wspieraniu innowacji wewnątrz Grupy, zarówno na liniach produkcyjnych, jak i w biurach analiz, poprzez aktywne uczestniczenie w innowacyjnych działaniach. Zamysł jest następujący: przyspieszenie reakcji, bez ujawniania swojego w tym udziału. Tworzy to w pewnym sensie ognisko eksperymentowania budowane wokół potęgi „design thinking”, które prowadzi do pierwszego stwierdzenia: innowacja łączy ludzi! W Lab pracujemy bardzo mocno nad tworzeniem więzi z otoczeniem: nasi klienci, nasi partnerzy i nasza społeczność w szerokim pojęciu są naszymi źródłami inspiracji. Odtąd, poszukiwanie wiedzy, kompetencji lub sposobu myślenia poza ekosystemem Grupy jest prawdziwą umiejętnością, którą cały czas udoskonalamy.”

Sophie Vanwaelscappel
Katalizator innowacji, LACROIX Lab

Zainteresuj się kwestiami społecznymi

LACROIX-Group-innovation-lab-tech-R&D-stephane-henry

„Strategia badawczo-rozwojowa powinna odpowiadać solidnym i spójnym założeniom ekonomiczno-technicznym. W tym kontekście, nasze stanowisko w kwestii wdrażanej technologii jest relatywnie jasne. Strategia ta nie odbiega mocno w LACROIX Group, przyzwyczajonej do klasycznych procesów. Przychodząc do Grupy odkryłem jednak radykalną różnicę: jej pragnienie i zdolność inspirowania się kwestiami społecznymi. Zespoły chcą rozwiązać najważniejsze problemy społeczne, dotyczące w szczególności środowiska naturalnego i mobilności. Przemyślenia działu badawczo-rozwojowego dotyczą więc użytkowania produktów oddawanych w ręce klienta, pod względem obecnych i przyszłych wyzwań społecznych. Jeżeli będziemy bazować wyłącznie na potrzebach wyrażanych przez naszych klientów, pozostaniemy w kręgu innowacji stopniowych. Natomiast jeżeli skupimy się wyłącznie na innowacjach przełomowych, ryzykujemy wyprzedzenie potrzeb, co nie pozwala pomysłom, jakiekolwiek wspaniałe by nie były, ujrzeć światła dziennego. Powiązanie rzeczywistości rynkowej z pragnieniem odpowiedzi na wyzwania społeczeństwa gwarantuje otrzymanie zrównoważonych innowacji i radykalną zmianę podejścia badawczo-rozwojowego.”

Stéphane Henry
Wiceprezes i Dyrektor zarządzający, Dział badawczo-rozwojowy, LACROIX Group