LACROIX

Każdego miesiąca, przez 1 godzinę, eksperci społeczności LACROIX TECH lub partnerzy zewnętrzni dzielą się swoją wiedzą na strategiczne tematy dla przedsiębiorstwa, technologiczne lub metodologiczne. Proponowane w formie webinariów i upowszechniane w taki sposób aby były dostępne dla jak największej liczby odbiorców, są chwilami odkryć i wymiany doświadczeń wszystkich pracowników Grupy.
Webinaria są rejestrowane i udostępniane na wewnętrznym kanale wideo, aby móc je ponownie odtworzyć.

Od ich pierwszego udostępnienia w 2018 roku, webinaria cieszą się ogromnym zainteresowaniem: